Prisinformation FavoritKonto Almindelig (415)

FavoritKonto Almindelig (415) - Forbrugslån
Standardomkostningsinformation:
Kreditbeløb
40.000 kr.
Løbetid
60 mdr.
Ydelse
1.162 kr.
Månedsgebyr
25 kr.
Samlede kreditomkostninger
29.675 kr.
Samlede beløb der betales til SPARXPRES
69.675 kr.
Årlig variabel debitorrente
23,14%
ÅOP
27,4%
Der forudsættes betaling via BS

Eksempler på månedlige ydelser og låneperioder (inkl. omkostninger)
Kreditbeløb
Tilbagebetalingsperiode i måneder
12
24
36
48
60
5.000 kr.
538
308
233
196
174
10.000 kr.
1.003
565
421
351
310
15.000 kr.
1.492
835
619
513
452
20.000 kr.
1.981
1.105
817
676
594
30.000 kr.
2.959
1.644
1.212
1.001
878
40.000 kr.
3.936
2.184
1.608
1.326
1.162
Ovenstående ydelser er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse. Oprettelsesgebyr og renter er indregnet i den månedlige ydelse. Endvidere forudsættes betaling via BS

Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. august 2012.
  • Rente pr. md. er 1,75% svarende til en årlig variabel debitorrente på 23,14%
  • Oprettelsesgebyret er 5% af lånebeløbet, min. 500 kr.
  • Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende girokort opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
  • Månedsgebyr 25 kr.
  • Gebyr for aftaleændring 100 kr. Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
  • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.
Overholder låntager ikke låneaftalen, kan SPARXPRES forlange betaling for evt. ekstraomkostninger i forbindelse med administration af lånet – herunder eventuelle inkassoomkostninger. Endvidere beregnes gebyr, hvis låntageren ikke opgiver ny adresse til SPARXPRES. Morarenter og gebyrer tillægges lånets restgæld.
Oplysninger om renteberegning, rentesatser og gebyrer fås ved henvendelse til SPARXPRES.
De anførte gebyrer kan til enhver tid ændres af SPARXPRES.

Diverse øvrige oplysninger
Tilsynsmyndighed:
SPARXPRES er del af Spar Nord Bank A/S og under tilsyn af Finanstilsynet,
Århusgade 110, 2100 København Ø, Tlf. 3355 8282, www.finanstilsynet.dk

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag lånet udbetales.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgåetkreditaftalen med SPARXPRES, f. eks. underskrevet en kreditaftale. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler.
Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber.
Du skal endvidere tilbagebetale kapitalen sammen med eventuelle omkostninger, som SPARXPRES måtte have betalt til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten.
Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette særlige tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente. Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige kreditaftalen med SPARXPRES enten i henhold til aftalevilkårene for det enkelte produkt eller i overensstemmelse med forretningsbetingelserne. Du finder forretningsbetingelserne på www.sparxpres.dk/forretningsbetingelser.

Klageadgang:
Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES.
Hvis du fortsat er uenig i SPARXPRES’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk.
Du kan skrive en mail til den klageansvarlige eller sende klagen til: Spar Nord BankA/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.
Såfremt henvendelsen ikke har ført til en løsning af klagen, kan du indbringe klagen online eller skriftligt for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, tlf. 3543 6333 og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 4171 5000.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal Sparxpres e-mailadresse sparxpres@sparnord.dk angives.

Lovvalg
I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail sparxpres@sparnord.dk eller på tlf. 9616 1300.